Whisky-web up to date

Hvor var det dog dejligt at kunne deltage i et whiskyarrangement uden at skulle køre hjem (med de deraffølgende traffikmæssige begrænsninger). Oven i glæden ved at kunne deltage kom så fornøjelsen ved at byde velkommen til en flok whiskyglade mennesker. Alt gik sådan set meget fint frem til det punkt hvor spørgsmålene og kommentarerne omkring (den manglende) opdatering af hjemmesiden begyndte at tage en kritisk drejning. Et par hurtige manøvre hvori indgår øl og chips fik dog afværget katastrofen. Men det gav naturligvis stof til eftertanke.

Tilbage til det vigtige (1).

Alle formalia blev så vidt vides overholdt og pladsen på spisebordet blev efterhånden fyldt op med mad og whisky. Samtidig uddelte opsumeuren stemmesedler der som et nyt tiltag var fortrykte med dato og navn. Sikken en udpræget service. Stemmesedlerne blev udfyldte efterhånden som aftnen skred frem og de mange flaskers indhold blev nøje studeret. Man kan vel nærmes sige at vores forening er dybt engageret i et omsiggribende forskningsprojekt der løfter det internationale whiskysmagningsniveau og som fortjener offentlig anerkendelse og økonomisk støtte.

Under en af aftnens samtaler afslørede vores nyeste medlem, fynboen Gert, sig som et sandt sproggeni. Hvem elles vil kunne forstå meningen med følgende samtale:

A: ”Hva’ du’”?
B: ”Bu’”
A: ”Hva’ bu’”?
B: ”Bla’bu”
A: ”Hva’ bla’bu’”?
B: ”U’bla’bu’”

Hvis du har et bud på oversættelsen må du gerne maile den til ublabu@angels-share.dk. Det er ingen konkurrence og der er ingen præmier, da Gert kender svaret, men gode svar vil blive viderebragt her på siden.

Og så tilbage til det vigtige (2).

Den opmærksomme læser har måske bemærket forandringen allerede. Hvis ikke bør du gennemføre følgende øvelse: Luk øjnene straks, tæl til 14 og åben dem igen hvorefter du fokuserer på ordet Opdateret. Hvis du stadig ikke har den fjerneste ide om hvad der menes bør du gennemføre den næste øvelse: Tag om musen med højre eller venstre hånd og peg på ordet Angels i toppen af siden. Bevæg herefter musen ca. 400 pixels til venstre (den side du kigger til først, når du skal over vejen). Hvis du nu ser på et billede af en flaske ”Lord of the Isle” og stadig ikke forstår hvad jeg fabler om, har du afsløret dig selv som enten en meget sjælden gæst på hjemmesiden eller en person med en hukommelse undermiddel.

Lad mig afsløre: Hjemmesiden er blevet opdateret! Det er webmasters intension at den fremover vil bliver opdateret i en noget hurtigere takt end tidligere. Nu er der jo sommetider forskel mellem teori og praksis, men uden teori gå det jo i hvert fald ikke. Den gode flaske ”Lord of the Isle” fra Ardbeg blev i øvrigt stående i Kibæk, så den kan jo passende indgyde webmaster den rette stemning.

16. marts 2008
Webmaster

Kalender

23/5 2008
Whiskymøde hos Gert